Dagindeling

Tussen 7:00 uur en 9.00 uur worden de kinderen gebracht en kunt u informatie uitwisselen over uw kind met de leidsters. Wanneer u het tijd vindt om te gaan, neemt de leidster uw kind over. Wij vinden het belangrijk dat uw kind bewust afscheid neemt van u. Zo leren ze ook dat u weer terugkomt, en dat geeft vertrouwen. Ook als uw kind bij het afscheid moet huilen is dit – hoe moeilijk soms ook – het beste. Een knuffel, een kus, en dan weggaan. De leidster vangt uw kind op en biedt troost. Bijna altijd is het verdriet met een paar minuten over. En maakt u zich toch zorgen dan kunt u ons altijd bellen.

Als alle ouders zijn vertrokken helpen de kinderen met opruimen. Daarna gaan we met z’n allen aan tafel en zingen we een liedje of wordt er voorgelezen, gevolgd door een koekje of wat fruit en een beker drinken.

Na dit rustmoment is er tijd voor vrij spel of een activiteit. Hierin proberen we zoveel mogelijk variatie aan te brengen, zodat de kinderen spelenderwijs ervaring op kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen. Bij deze activiteiten kunt u denken aan knutselen, in de groep spelen, naar buiten, wandelen of de behandeling van een thema.

Rond het middaguur eten we brood. De kinderen mogen helpen met de tafel dekken. Eenmaal aan tafel, verwachten we dat de kinderen ook aan tafel blijven. Dit geeft rust en zo leren ze vragen, wachten, tafelmanieren en saamhorigheid. Wij houden zoveel als mogelijk rekening met de eetgewoonten, de culturele achtergrond en een eventuele allergie van uw kind. Na het eten gaan de kinderen – zoveel als mogelijk – zelf hun handen en gezichten schoonmaken.

Rond 12:45 is het tijd voor het middagslaapje voor die kinderen die dat nog nodig hebben. Het is prettig als de kinderen iets vertrouwds als een knuffel of een doek van thuis mee naar bed kunnen nemen. Gebruikt uw kind nog een speen, dan wordt die nu uit het speciaal daarvoor bestemde bakje gehaald. Eén van onze teamleden blijft bij de kinderen tot ze slapen of rustig liggen. Daarna controleren we de slaapkamer regelmatig, en staat altijd de babyfoon aan. Met de kinderen die geen slaapje meer nodig hebben, gaan we nu een activiteit doen.

Ook ’s middags, na het slaapje, is er weer een moment aan tafel met een verhaaltje of een liedje gevolgd door een koekje of wat fruit.

Tussen 16.00 en 18.00 uur worden de kinderen weer opgehaald. Er is dan tijd om even de dag door te nemen. Als het nodig is wat uitgebreider te praten of om even te praten waar uw kind niet bij is, kunnen we altijd een afspraak maken. Als het tijd is voor afscheid, vinden we het ook nu weer belangrijk dat uw kind bewust afscheid neemt.

Baby’s

De eet- en slaapritmes van baby’s worden op die van thuis afgestemd.