Pedagogisch beleid

U vertrouwt uw kind aan ons toe; voor een paar uur of voor een aantal dagen per week. Dan is het natuurlijk heel belangrijk dat u weet hoe er met uw kind wordt omgegaan en of dat klopt met hoe u zelf met uw kind omgaat. Pas als dat zo is, kunt u uw kind met een gerust hart overdragen. Wij zijn daarom heel duidelijk in de opvoedingsmethoden die wij hanteren. Goede afspraken bieden helderheid; voor uw kind, maar ook voor u als ouder en voor ons als begeleiders. Ons pedagogisch beleid staat beschreven in ons beleidsplan. Dit krijgt u bij het kennismakingsgesprek uitgelegd. U kunt dit ook inzien bij ons op de verschillende locaties. Hier een paar van de belangrijkste punten op een rij.

Het leven in een groep geeft kinderen de kans om te leren wat de waarden en normen van de samenleving zijn. De leiding geeft daarbij het voorbeeld en stimuleert het samenspel, uiteraard rekening houdend met de mogelijkheden en het tempo van het individuele kind. Doordat de kinderen gesteund en gestimuleerd worden, groeit hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid en kunnen ze op onderzoek uitgaan. Wij kijken en luisteren goed naar elk kind. Zo leren wij de belevingswereld en de behoeften van uw kind kennen. Op die manier kunnen we optimaal bijdragen aan de ontwikkeling; spelenderwijs en met een breed aanbod. En een dagje geen zin of geen puf? Ook dat mag natuurlijk. 

Wij willen dat onze kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Zo leren ze keuzes te maken en hun fantasie te gebruiken. Maar ook worden ze uitgedaagd; met taakjes die passen bij het niveau en de leeftijd van het kind.

Ritme en regelmaat bieden houvast. Momenten van spelen, feesten, rusten, eten en ontdekken bieden wij volgens een vaststaand dagritme aan. Door die momenten duidelijk af te bakenen, weten kinderen waar ze aan toe zijn én wat er van hen verwacht wordt. En dat geeft vertrouwen!

Er zijn drie wetten die de kwaliteit van de kinderopvang regelen:

Bambinoos voldoet aan alle wettelijke regels voor kinderopvang en peuterspeelzalen.