Veiligheid en GGD

De veiligheid van uw kind is het allerbelangrijkst. Wij voldoen ruimschoots aan de wettelijk gestelde eisen rondom veiligheid. Wij zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Dit bepaalt dat wij regelmatig door de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst worden geïnspecteerd en dat wij onze jaarlijkse risico-inventarisatie volgens de normen uitvoeren. Zo garanderen wij een veilige omgeving; voor u, voor de leiding, maar boven alles voor uw kind. Uiteraard moet een kind ook leren omgaan met ‘gevaar’. 

Binnen de afgesproken grenzen krijgt elk kind kans ervaring op te doen. Heel alert volgen de leidsters de ontwikkeling van elk kind op dit gebied.

De GGD voert jaarlijks bij iedere kinderopvang in Nederland inspecties uit. De rapporten van deze inspecties vindt u in de linkjes hieronder.