Voor- en vroegschoolse educatie

Bij Kinderopvang Bambinoos bieden we een kleinschalige opvang in een warme, vertrouwde, veilige maar tegelijk uitdagende omgeving. Persoonlijke aandacht en plezier zijn voor ons heel belangrijk, en fantasie en verbeelding krijgen bij ons alle ruimte. Met verrassende activiteiten helpen wij de kinderen spelenderwijs te leren en te ontdekken.

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar hebben we op eigen initiatief een speciaal programma: voor- en vroegschoolse educatie (vve) bij Bambinoos.. Met dit stimulerende en taalrijke programma worden de kinderen op een speelse manier voorbereid op de basisschool. Wij bieden vve aan op alle drie de locaties. We lopen daarmee voor op de toekomst, waarin er geen onderscheid meer is tussen kinderdagopvang en peuteropvang. De overheid wil op die manier bereiken dat alle kinderen een goede start maken in het basisonderwijs.

Bambinoos heeft pedagogisch medewerkers die speciaal zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie. Ze bieden de kinderen activiteiten aan die goed zijn voor sociaal-emotionele en taalontwikkeling. Bijvoorbeeld knutselen, muziek maken, kringspelletjes of bewegingsspelletjes. Zo leren de kinderen al vroeg vaardigheden aan. Elk kind op z’n eigen manier, in z’n eigen tempo.